In het kader van wijkgericht werken organiseert de gemeente in alle wijken een zgn. wijkschouw. Inwoners van de wijk kunnen tijdens zo

De laatste wijkschouw op 27 mei in Pijnacker was er een met zoInwoners van de wijk kunnen tijdens zo’n schouw aangeven wat ze vinden van het beheer van de openbare ruimte in hun wijk. Bert heeft Nootdorp en Delfgauw en Hanneke heeft de kern Pijnacker onder haar hoede genomen.

In de komende vergadering van de commissie wijken, op 4 juni, staat de voortgang van het wijkgericht werken op de agenda. De fractie kan dan putten uit haar ervaring van de vele wijkschouwen van het afgelopen jaar.

De laatste wijkschouw op 27 mei in Pijnacker was er een met zo’n 15 mensen. Het ging om de relatief nieuwe wijken Rietlanden en Centrumlijn (wijkje tegenover Rietlanden). Opvallend gegeven is dat er gemiddeld genomen weinig behoefte is aan een schouw. Een aantal zijn daardoor bij gebrek aan belangstelling afgeblazen. Gemiddeld lopen er zo’n 6 mensen mee en de wijkmanager schrijft alle punten op en bespreekt deze met de gemeente. Top van ergernissen zijn door de bank genomen hangjeugd, parkeerproblemen en te hard rijdende auto’s.

De Centrumlijn is door de kleine setting een vriendelijke wijk en de sociale cohesie is sterk. Koop en huur door elkaar, gezinnen met pubers maar ook met kleine kinderen. Het is nog niet af maar de bewoners ontfutselden een toezegging dat alles eind dit jaar af moet zijn.Met als klap op de vuurpijl een survivalparkje.

De woningbouwcorporatie Rondom Wonen zei toe wat aan de verzakkingen te gaan doen.Opvallend was de vraag van bewoners om iets te creëren voor de oudere jeugd. Ook daar hangt de jeugd “maar wat moeten ze dan?”. Het was de enige wijk waar ze dus geen last hadden van de jeugd.

Ondanks de sterke eensgezindheid kreeg men het bij beide wijken niet voor elkaar om een bewonersvereniging op te zetten. Maar moet dat wel? Voor vele inwoners geldt immers; wat wil de gemeente met de wijk, wanneer zijn knelpunten opgelost, waarom worden bepaalde beslissingen genomen. De wijkmanager is daarbij de spin in het web. Wij zijn dan ook van mening dat een bewonersvereniging niet moet maar mag en dat de gemeente transparant en adequaat moet inspelen op de vraag van de bewoner(s). Wat ons betreft zijn wijkschouwen aardig maar geen must.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.