Op 8 september stond het project aardwarmte op de agenda.

Aardwarmte is een project van de TU Delft, ministerie van Economische zaken en tuinbouw. Zij gaan gezamenlijk onderzoeken of er in een diepte van 1500 en 3000 meter aardwarmte gewonnen kan worden.

Op 25 juni is er een amendement aangenomen van het CDA om 250 duizend euries te storten in dit projectje. De CDA wethouder de jong maakte ons allen aan het wankelen.

Wij waren hier op tegen omdat wij in diezelfde vergadering hadden afgesproken -in het kader van de crediet crisis en de 12 miljoen die we kwijt zijn- om alle investeringen tegen het licht te houden. .

We moeten immers  allemaal de broekriem aanhalen en goed overwegen waar hoeveel geld naar toe gaat.

De CDA (Cluppie van De Agrariërs) dacht daar anders over en haalde GL, PvdA, en CU SGP over de streep.

Los van het gegeven dat het om een hoop duiten gaat en wij dit project een warm milieu hart toe dragen gaat begrepen wij er geen snars van. Waarom moet de gemeente geld pompen in dit project?

 

De heer Loman ( specialist Uitvoering Maatwerkregeling bij het agentschap Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteits) sprak in. Hij wees ons erop dan bedrijven Van Ammerlaan, Bekkers en Duijvensteijn van het ministerie van LNV, via de zogenaamde Marktintroductie Energie Innovaties ieder liefst 2 miljoen aan toezeggingen hebben gehad. Totaal ligt er dus 6 miljoen op de plank!

Andere tuinders kunnen ook nog een aanvraag doen.

 

De gemeente heeft in het hele project geen bevoegdheid en geen deskundigheid. Het enige wat de gemeente tot nu toe heeft gedaan is een vertragende concurrerende aanvraag ingediend.

Het was in de vergadering absoluut niet duidelijk wat er nou met die 2,5 ton van de gemeente werd gedaan.

In die bewuste vergadering heb ik gezegd ‘u vindt het gewoon een beetje eng en door 250.000 Euro subsidie te verstrekken wil u een vinger in de pap hebben en houden’ Op mijn vraag wat er nou gebeurt als het college lekker achterover leunt werd het stil.

 

Wordt vervolgd in de raad  

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.