Veel cliënten krijgen bij de invoering van nieuwe indicaties (CIZ) geen
ondersteunende of activerende begeleiding meer. Dit heeft onder andere
te maken met de invoering van Zorg Zwaarte Pakketten per 1 januari.
De gemeente moet onder de vlag van de WMO dit (AWBZ) gaan compenseren.

Daarom stelde wij de volgende vragen;

 Weet u hoeveel cliënten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een lagere
indicatie hebben gekregen?
Weet u welke leeftijd die cliënten hebben?
Weet u om welke vragen het gaat (die men niet meer gaat honoreren)?

 Het antwoord vanuit het college;

 Over het inzicht in de huidige stand van zaken het volgende.
Op dit moment vervalt bij ongeveer 30% van de mensen de aanspraak op
begeleiding vanuit de AWBZ. Er is een hoog percentage “no show”, dat wil
zeggen dat het positieve indicatie besluit vervalt omdat de cliënt niet
reageert op de brief van het CIZ. Daarnaast is er bezorgdheid omdat
slechts enkele cliënten na het vervallen van hun indicatie zich
aanmelden bij MEE om naar een passende alternatieve oplossing te zoeken.
 
 In regionaal verband wordt op 15-10 nagegaan door de betrokken
gemeenten, zorgaanbieders, CIZ en MEE hoe gekomen kan worden tot
verbeteringen in het proces.
 
Bij het Wmo loket en andere vindplaatsen b.v. het SWOP zijn de
afgelopen maanden geen vragen voor voorzieningen binnengekomen als
gevolg van de geschetste ontwikkelingen in de AWBZ. Op korte termijn
verwacht het college via CIZ rapportages informatie te krijgen over de
uitkomst van de herindicaties tot nu toe. Het betreft informatie  zowel
over de hele groep -hoeveel personen in onze gemeente na herbeoordeling
door het CIZ geen of minder uren begeleiding krijgen- als op cliënt
niveau, indien mensen hiervoor toestemming hebben gegeven aan het CIZ.
Wanneer deze gegevens beschikbaar zijn kunnen we cliënten benaderen om
zichtbaar te krijgen in hoeverre toeleiding naar bestaand aanbod
noodzakelijk is en een oplossing biedt.  Hierbij dient met name gedacht
te worden aan het huidige aanbod van welzijn. Bij de herijking van het
brede Wmo verstrekkingenbeleid in het 1ste half jaar van 2010 wordt
indien noodzakelijk en financieel haalbaar nieuw beleid ontwikkeld,
bijvoorbeeld uitbreiding van het welzijnsaanbod naar andere doelgroepen.

 Wordt vervolgd !

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.