Doet de raad de goede dingen, doet de raad de dingen goed.  Vanuit dit perspectief wil ik deze Trendnota benaderen.Het college speelt weerman en gaat in de Trendnota de weertypes kwalificeren met tegenwind en storm.  Maar welke windkracht het gaat worden en hoelang deze storm gaat aanhouden kan niemand voorspellen. Het is aan de raad om deze weersverwachting te vertalen in maatregelen die getroffen moeten worden.

Dat er schade komt is zeker, maar het is aan de politieke partijen om hun ideeën te uiten om het college dusdanig toe te rusten dat zij dit kunnen vertalen in maatregelen op lange en korte termijn. (lees verder; onderaan aan klikken)

Ik heb in de jaren dat ik raadslid ben steeds meer het besef gekregen dat ik geen bestuurder ben en mij moet bezig houden met kaders te stellen en de contolerende taak moet uitoefenen. Deze Trendnota is door het college ingebracht om al luisterend naar de raad  het scenario voor de Kadernota 2010 vorm te geven.Mede door de stellingname door de raad. Wat mij opvalt in de aanbiedingsnota is de zinsnede, en ik citeer: Dat is een open politiek proces, zeker tegen de achtergrond van de huidige politiek-bestuurlijke verhoudingen. Met andere woorden: omdat het college van B & W niet meer kan steunen op een meerderheid in de raad wil men de kans vermijden dat de Kadernota 2010 er zonder al te grote kleerscheuren door komt, onder het mom van de depressies van de economie.Dat het college een minderheidscollege is geworden is het gevolg van onze afsplitsing van de PvdA.Het motto van de Trendnota 2009 is: ‘ Bij tegenwind harder trappen’. Ik ben in het bezit van een boot en heb vaak met de wind te maken en weet dat je altijd met de wind rekening moet houden. Soms kan je van de wind gebruik maken. Ik weet niet of u wel eens naar een vaantje in de top van een zeilboot heeft gekeken. Als u dat heeft gedaan dan heeft u kunnen constateren dat de wind nooit constant uit dezelfde richting komt. Ook de windkracht is soms variabel. De wind kan je niet veranderen, maar je kunt er op inspelen. Zie de molenaar die de wieken laat draaien door middel van tegenwind. Een zeiler zal proberen zijn boot zo te manoeuvreren dat de wind maximaal in de zeilen komt.Dus als de beeldspraak wordt doorgetrokken, zal ‘Eerlijk Alternatief’ de wind moeten benutten, niet alleen door harder te trappen bij tegenwind.De onderdelen die in de windstilte van het raadhuis aan de orde komen zijn:

  • Kwetsbare groepen
  • Anticyclische maatregelen
  • Belastingbeleid
  • Voorzieningenbeleid
  • Begrotingsdiscipline

 Ik kan niet vooruit lopen op het debat dat de fracties met elkaar gaan voeren maar u kan van ons aannemen dat we het debat ingaan met de insteek dat de zwakste in onze samenleving het minst van deze crisis moeten merken.Of het nu gaat om de oudere, gehandicapte of jeugdige, wij zullen altijd opkomen voor hun belangen. Met altijd in ons achterhoofd een verantwoorde afweging.Misschien een voorschotje op deze Trendnota 2009 geef ik een voorbeeld. Er komt in de commissie Ruimte en Wijken van a.s. woensdag een voorstel t.a.v. het rioleringsplan. Hier moet een besluit geëffectueerd worden om de rioolbelasting met 2% extra te verhogen boven de inflatiecorrectie. Dit is nou een duidelijk voorbeeld waar je een geluid kan laten horen om die 2% in de jaren waar we tegenwind of storm hebben niet te heffen.De regering gaat er vanuit dat de gemeentes t.a.v. extra lasten ook hun verantwoording nemen. Dus een pas op de plaats. Alleen financiële zaken die niet anders kunnen. Na de behandeling van deze nota zullen wij dit terug koppelen.Ik wil graag deze bijdrage afsluiten met onze politieke uitgangspunten die eenvoudig zijn: ‘opkomen voor de zwakkere in de samenleving”

Bert van Tilburg

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.