Stationnetje moet blijven of platgooien? Dat was de kern vraag, onder de noemer Ontwikkeling van het P&R terrein tijdens de gemeenteraad in oktober. (lees verder)

Eerst even een stukje geschiedenis.

In de vorige raad werd er op 26 januari 2006 al een amendement  ingediend. Er moesten stedenbouwkundige en architectonische varianten worden uitgewerkt. Het moest er mooi uit zien, geschikt zijn voor starters en senioren en er moest maatschappelijk draagvlak voor zijn. En het moest 1,5 miljoen opbrengen.

In oktober 2008 spraken wij (huidige raad) wederom over het stationnetje. De varianten waren echter niet uitgewerkt We kregen toen 3 opties voorgelegd; handhaven op de huidige locatie, verplaatsen of sloop. Uiteindelijk koos toen de VVD en Hanneke van de Gevel voor sloop en de rest van de raad voor handhaven.

De NS wilde het stationnetje niet behouden. Zij hadden eerder al gekozen voor het stationnetje in Berkel.  Berkel was in betere staat en was groter. Dat stationnetje is dus in beheer van de NS en wordt gehuurd door een horeca ondernemer.

In die vergadering werd overigens de opbrengst van 1,5 miljoen losgelaten en verandert in positieve grondexploitatie. Dus geen verliesgevend project.

Er waren in die vergadering overigens twee insprekers.

De heer van Elburg sprak toen in namens 37 bewoners van de Keurmeesterstraat. Zij beschouwen het gebouw niet als een monument of een bepalend dorpsgezicht. De spreker vroeg zich af of er in de gemeente tien mensen te vinden zijn die ooit van de architect J.LL Bourdez  hebben gehoord c.q. hoeveel bewoners met vrienden van buiten speciaal langs het stationsgebouw hebben gewandeld om te tonen hoe trots ze zijn op hun cultureel erfgoed. Als het gebouw werkelijk zo belangrijk was, zet het dan in het spoorwegmuseum in Utrecht.

In die vergadering vorig jaar was nog een andere inspreker. De heer Neukirchen voerde namens de Bond Heemschut; een organisatie die al bijna honderd jaar bestaat en die zich inzet voor het behoud van objecten met een architectonische en cultuurhistorische waarde, het woord. Spreker gaf onder andere aan dat de criteria van het rijk zeer vergaand zijn; volgens het ministerie moet een gebouw aan zeer bijzondere eisen voldoen om voor monument in aanmerking te komen. Het stationnetje voldoet daar niet.

Eerder stemde Bert in voor het behouden van stationnetje en zo consequent was hij nu ook. Ook de LPN en GL stemde evenals voor het behouden. “Alles gaat in dit dorp al  tegen de vlakte. Dit dorpsgezicht moet behouden blijven!”

Hanneke stemde tegen  omdat;

  1. het gebouw in erbarmelijke staat is het kost tonnen om het stationnetje sowieso op te knappen. Het opknappen staat los van de koop. Hierdoor is het niet interessant voor ondernemers. Wij kregen vlak voor de vergadering een mail onder ogen van de eigenaar van restaurant ‘Naar Boven’ te Berkel. Verschil is echter dat hij het oude stationnetje huurt. Daarnaast was het stationnetje in Berkel in betere staat.
  2. het eindelijk een kans is om voor eigen inwoners  en dan vooral starters en oudere te bouwen
  3. het stationnetje valt weg naast de nieuwbouw
  4. het risico dat er geen kopers zijn voor het stationnetje en jaren leeg staat is erg groot
  5. het is een optie waar wij geld op moeten toeleggen

Het behouden van het stationnetje (variant 1) haalde het niet;  8 voor en 19 stemmen tegen. De grootste angst is dat er niemand voor te vinden is en het stationnetje en treurige bouwval wordt. Ik diende daarom nog een mondeling amendement in; ga bouwen en als tijdens die bouw blijkt dat het stationnetje niet verkocht wordt dan gaat het weg. Dan heb je namelijk alles geprobeerd. Dat amendement haalde het niet.

Vervolgens werden de overige 3 varianten (zie tekeningen in de bijlage) in stemming gebracht.

Wij waren samen met PvdA en GL voor variant 2. Vooral omdat in die variant daar de meeste woningen werden gebouwd voor starters en ouderen. Eindelijk een kans om voor die doelgroep te bouwen naast een goed openbaar vervoer knooppunt.

De LPN had niet goed nagedacht over een andere variant   maar stemde, omdat ze moesten stemmen, voor variant 3

CDA en VVD en CU-SGP haalde samen de meerderheid met variant 4.

Zo gaat het nu gebeuren in een democratie. Meeste stemmen gelden; 17 starters en senioren appartementen, 13 vrije sector appartementen en 3 rijtjes huizen (in totaal 25 woningen)

Voor uw beeldvorming;

Variant 1 was het stationnetje behouden , 2 rijtjes huizen (9 en 8) en een appartement complex (22). Het resultaat is echter in 1-1-14 een negatief saldo van €415.000,-

Variant 2  was (links en rechts een appartemment (52) complex en een rijtje van 16 huizen.Het resultaat is in 1-1-14 een positief saldo van €229.000,-

Variant 3 zwas 3 rijtjes huizen (10, 9, 8) en een appartement (22). Het resultaat is een negatief saldo van  €126.000,-

Variant 4 is een appartementcomplex (30) en 3 rijtjes huizen (9, 8, 8). Het resultaat is een positief saldo van €22.000,-

 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.