Update april; Er zijn vragen gesteld (zie kopje Fractie > openstaande vragen) t.a.v. brandveiligheid. Zodra het antwoord binnen is worden ze bij dit item gevoegd.

12 maart is in commissie welzijn de behandeling van het peuterspeelzaalwerk.

Vanaf de visie 2006 heeft de peuterspeelzaal een goeie ontwikkeling doorgemaakt. Alle punten zijn gerealiseerd. Normaal gesproken ga je dan in gesprek om ambitieniveau bij te stellen en dus omhoog te schroeven. Maar omdat de landelijke ontwikkelingen niet duidelijk zijn kunnen we beter twee jaar wachten. In 2011 moeten we een nieuwe visie opstellen. De enige vraag die wij ons moeten stellen is of wij verder willen professionaliseren conform eerder gemaakte afspraken?

Die eerder gemaakte afspraken betekenen dat we in plaatst van 1 professionele kracht  + vrijwilliger + eventueel stagiaire gaan naar 2 professionele krachten. De vrijwilliger valt dus af. Update van de raadsvergadering maart; lees verder

Uit de commissie van maart;

Het valt ons op dat 3/4 deel van de ouders in de hoogste inkomens groep valt. Het is een gegeven dat daar de minst problematische kinderen in zitten. Neemt niet weg dat daar natuurlijk wel aandachtskinderen in kunnen zitten maar veel minder dan nu wordt aangenomen. Daarnaast betalen bezoekers meer dan het landelijke gemiddelde (+13%).

Het aantal kinderen loopt terug en dat heeft ons inziens te maken met de concurrentie van de gesubsidieerde kinderopvang waar de overheid 2,3 miljard in pompt.

Het kost ons, voor een jaar, meer dan 22.000Euries omdat het stapsgewijs gaat.

Tja. Is er geen overkill aan zorg, bemoeienissen en zoeken we niet teveel vragen wij ons af. Moet je met 2 professionele krachten en een stagiaire op een groepje van -pak m beet- 10 peuters gaan staan???

De kwaliteit is goed en de vrijwilligers, die naast de professional staan, zijn zo goed als professional!

Probleem kinderen komen al in een apart klasje waarin extra aandacht gegeven wordt.

Op een aantal vragen van ons had de wethouder geen antwoorden en die  krijgen wij later;

  1. Is er een registratie over de resultaten van het zorgteam?
  2. Wat waren de verbeterpunten van de GGD die door PePijn zijn opgepakt?
  3. Waarom voldoet Koningshof niet aan arbowet
  4. Een lang termijn planning qua financiën.

Wij denken vooralsnog dat het huidige niveau goed genoeg is! Beslissing in de raad van Maart!

Update raadsvergadering maart;

Wij zijn natuurlijk voor goede peuterspeelzalen. En ze doen het goed! Zolang wij nog niet weten wat er landelijk gaat gebeuren met betrekking tot kwaliificatie niveaus lijkt ons het beter om bij niveau 1 te blijven. De vrijwilligers zijn bijna beroepskrachten, zo professioneel. Dus wat dat betreft onze complimenten! Laten we wel wezen, als we genoeg geld hadden dan hadden we geen keuze hoeven maken. We willen voor iedereen het beste. Maar goed, zo is het niet. Een lichtpuntje voor de peuterspeelzalen… Het teveel aan subsidie hoeven wij niet terug te krijgen.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.