Persbericht vanuit Haaglanden 28-07-09;

Begin mei is Politie Haaglanden, naar aanleiding van een melding van een gemeenteraadslid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, een intern onderzoek gestart naar de wijkagent van Pijnacker. Het raadslid van deze gemeente had het vermoeden dat deze wijkagent haar en haar gezin onder pseudoniem zwart maakte op een internetforum. Direct hierop is door Bureau Interne Zaken en Security van Politie Haaglanden een onderzoek gestart naar de handelingen van deze wijkagent. Hij is onmiddellijk en gedurende het onderzoek op non-actief gesteld.  

Inmiddels is het onderzoek afgerond. Uit het onderzoek is vast komen te staan dat het vermoeden van het raadslid juist was. De handelingen van de wijkagent hebben het raadslid en haar gezin niet alleen gekwetst, maar hebben het imago van het betrokken raadslid maar ook dat van Politie Haaglanden ernstig schade berokkend. Voor de directie van Politie Haaglanden en de bureauleiding van Pijnacker-Nootdorp is dit aanleiding geweest om de wijkagent disciplinair te straffen.

De betrokken politiefunctionaris krijgt voorwaardelijk ontslag met een proefperiode van 5 jaar en mag gedurende zijn loopbaan bij Politie Haaglanden niet meer de functie van wijkagent bekleden. Hij wordt per direct overplaatst in een andere functie aan een wijkbureau in de regio Haaglanden. De bureauchef van Pijnacker-Nootdorp, Marcel van den Bosch, betreurt het incident: De politie, maar zeker wijkagenten vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en staan dicht bij de mensen in de wijk. Het gedrag van de wijkagent is onacceptabel, vandaar de hoogte van de strafmaatregel. Ik kan mij heel goed voorstellen dat het vertrouwen in de politie van mevrouw Van de Gevel een flinke deuk heeft opgelopen. We doen er dan ook alles aan om dit vertrouwen te herstellen’. 

Mijn reactie op persbericht 28-07-09

Betreffende agent wist niet waarom hij dit heeft gedaan en weet het nog steeds niet. Hij had geen motief. Ik heb  klip en klaar in een eerste gesprek aangegeven dat hij hulp moet zoeken en daar blijf ik bij.  

Bureauchef Marcel van den Bosch heeft mij steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen (onderzoek en de interne afwegingen). De bureauchef heeft aangegeven dat wanneer hij maar iets fout doet hij direct wordt ontslagen. Ik heb begrepen dat hij een behoorlijke staat van dienst had en dat dat is mee gewogen in de maatregel.  

De beledigingen,  smaad, laster; schending van het beroepsgeheim en zijn machtsmisbruik via internet waren niet van de lucht. De acties die de agent willens en wetens heeft verspreid zie ik niet als zomaar een foutje.  Dit kan alleen gedaan worden als iemand volledig in de knoop zit met zichzelf.

Door agent over te plaatsen en nooit meer solistisch te laten werken is er hopelijk genoeg garantie dat hij niet nog meer slachtoffers gaat maken.

Er zijn alleen maar verliezers in deze zaak. Het is allemaal verdrietig en ook onbegrijpelijk  voor alle betrokkenen. Er was een hele rotte zieke appel in het corps. Gelukkig is die appel ontdekt zodat meer schade is voorkomen.

Eerder uit Telstar 29-04-2009

Begin dit jaar schreef iemand onder een valse naam op Telstar Online kwetsende en niet op waarheid berustende berichten over de privé(gezins)situatie en de politieke carriƒ¨re van Hanneke van de Gevel, vvan de partij Eerlijk Alternatief. Eind januari greep de redactie van de nieuwssite in en blokkeerde het account, nadat de schrijver/ster wederom over de schreef was gegaan.

Op vrijdag 3 april kreeg de redactie een anonieme mail met beschuldigingen aan het adres van Van de Gevel en haar familie. Haar Eerlijk alternatief’ is dat zij de politiek moet verlaten en zich beter kan richten op de opvoeding van haar kinderen, aldus het mailtje. De redactie moest daar maar eens werk van gaan maken, aldus het verzoek van de mailer. Redacteur Sjaak Oudshoorn stuurde het anonieme mailtje argeloos naar haar. Van de Gevel heeft de anonieme mailer tekst en uitleg gegeven. De mailer heeft vervolgens boos maar nog steeds anoniem naar Sjaak Oudshoorn gemaild, dat hij/zij (terecht) niet gecharmeerd was van het doorsturen van het bewuste mailtje naar de politica. Oudshoorn had immers als journalist zijn anonieme bron prijsgegeven. De mailer zou er daarom langs juridische weg werk van gaan maken.

Hanneke van de Gevel vond alles vreemd en nam contact op met Martijn Mastenbroek, internetredacteur van Telstar Online. Samen zijn zij gaan speuren op internet en ontdekte aan de hand van mail- en IP-adressen dat de betreffende agent de man moest zijn van de anonieme mailtjes en de negatieve reacties op Telstar Oline.  Hanneke van de Gevel was onthutst en heeft zondagavond meteen de bevindingen gemeld aan burgemeester Rik Buddenberg. Maandag volgde op het politiebureau in Pijnacker een eerste onderzoek. De agent bekende in een gesprek met de bureauchef, in het bijzijn van Van de Gevel, zijn daden’. ‘Wat zijn motief is geweest, dat is voor mij nog steeds erg duister’, zegt een verbijsterde Van de Gevel.

Politie Haaglanden neemt de zaak hoog op. De directie van het Korps heeft Bureau Integriteit en Security de opdracht gegeven de zaak tot op de bodem uit te zoeken.  Bureauchef Marcel van den Bosch van het Bureau Pijnacker-Nootdorp  meldt: ‘De wijkagent van Pijnacker is nadat wij kennis kregen van de verdenkingen direct op maandag 27 april op non-actief gesteld. De politieman heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan plichtsverzuim, op een manier die kwetsend is ervaren door de betrokkene. De  thans gerezen verdenkingen zijn schadelijk voor het vertrouwen in de politie in het algemeen en in relatie tot haar partners, maar zeker ook ten aanzien van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Zijn werkzaamheden worden gedurende dit onderzoek overgenomen door een andere wijkagent. ‘

————————————————————————————————————————————————–

TV WEST; http://leiden.westonline.nl/mms_video/2009/2904nws_agent%20op%20non-actief.wmv

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.