Debat samenwerkende Bonden van Ouderen Op 16 april organiseerde de Samenwerkende Bonden van Ouderen een Politiek Café in ‘De Schakelaar’ voor 55-plussers. Vanuit elke fractie in de gemeenteraad was een lid vertegenwoordigd, raadslid Hanneke vd Gevel aanwezig. Het SBO stelde de thema’s wonen, zorg, welzijn en veiligheid aan de orde.Veel van de vragen die werden gesteld waren erg specifiek. Dat is erg ingewikkeld voor raadsleden, omdat die zich doorgaans alleen met hoofdlijnen van het beleid bezighouden. Voor de uitvoering van het beleid moet men bij de wethouders zijn. Ingewikkelde vragen die langs kwamen waren: wat is nou een PGB of een zorg in natura-indicatie? Hoe kun je de regie houden en wanneer ben je dan werkgever? Hoe werkt het CIZ en wat doen zorgkantoren met productieafspraken? Wat doet de VTPZ en wat moeten we nu met de Regiotaxi? Als locatiemanager bij de stichting Ipse met 22 jaar in de zorg had Hanneke op de meeste vragen wel een antwoord, maar het belangrijkste is dat er duidelijk is aangegeven dat we in de gemeente een goed opererend WMO-loket hebben, waar men terecht kan voor alle informatie waar men behoefte aan heeft. Waren er, buiten het kennisniveau van de raadsleden, dan nog verschillen te constateren tussen de partijen? We willen allemaal goede welzijnsorganisaties, dat is simpel zat. We willen ook allemaal dat iedereen zich veilig voelt en een leuke oude dag heeft. Daarin zitten echt geen verschillen. Het verschil zit in het feit dat Hanneke de WMO aftrap heeft gegeven. Misschien was het een wat saai betoog van een half uur, maar daarmee heeft zij wel alles kunnen aangeven rondom deze moeilijke materie! We hebben gestreden voor een drempelvrije rondgang rondom de nieuw aan te leggen ‘vijver’ in het Emmaparkje. Wij hebben gezorgd dat de cliëntenraad ook participeert in de buitenomgeving (zoals aanleg parken etc). In de komende raad zullen wij middels een amendement ervoor zorgen dat minder-validen gratis kunnen parkeren in de parkeergarages in onze winkelcentra.. En in september zal zij een WMO debat gaan organiseren waar wij gebruikers willen horen. Over 2 jaar wil Hanneke kunnen zeggen. ‘en daarom maken wij het verschil’!

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.