Update; n a v vele ongelukken op Nieuwkoopseweg hebben wij schriftelijke vragen gesteld;

1. Er zijn de laatste tijd diverse ongelukken geweest op de Nieuwkoopseweg bij de bollard.
Kunt u aangeven of de schuld ligt bij de bestuurder(s) of bij de bollard?
2. Wie moet de kosten van reparatie reparatie betalen? Als dit de gemeente is hoe hoog zijn inmiddels de reparatiekosten?
3. De N470 is al enige tijd open. U heeft destijds een toezegging gedaan dat er na een jaar een evaluatie komt. Wij menen dat dit september 2009 zou moeten zijn geweest. Tot op heden hebben wij niets vernomen. Wanneer is de evaluatie van de bollard/ Nieuwkoopseweg?
4. Wij hebben het idee dat er sowieso veel te snel wordt gereden (meer dan 30km en meer dan 50km). Deelt u die mening?
5. Zijn er wel eens controle’s geweest ten aanzien van snelheid (handhaven) op betreffende weg? Zo ja hoe vaak?
6. Is het mogelijk om de vrije inzetbaarheid (handhaving in de Ruijven bij de HOP 82.000) te verplaatsten naar -op wisselende tijdstippen-snelheidscontroles Nieuwkoopseweg? Of is dit van een andere orde?
7. Daar het een zeer lange weg is van Nootdorp tot Pijnacker is wellicht trajectcontrole een uitkomst. Kan dat? Zo ja wat zijn de kosten voor de gemeente? 
8. Flitspalen zijn misschien ook een uitkomst. Kan dat en zo ja wat zijn de kosten?
9. Op eerdere vragen schreef u ons dat er nog steeds een kinderopvang zit. Dit was destijds de reden voor de bollard. Ook de tijden zijn hieraan verbonden. Ik krijg echter steeds meer signalen dat er geen kinderopvang zit. Klopt dat?

Hieronder leest u de eerdere vragen  en antwoordenvan augustus.

Eind juli lag het rapportje over de verkeerstellingen Nieuwkoopseweg en centrum Pijnacker  op de leestafel. Alvast voer voor september! Een samenvatting en wat vragen die wij hebben gesteld leest u hieronder. 

Tellingen; 

Nieuwkoopseweg richting Nootdorp;In november VOOR de afsluiting reden er 1500 motorvoertuigen over de Nieuwkoopseweg. Na de afsluiting (telling november 2007) 1170 bewegingen (daling 22%)In maart 2009 1057 

Nieuwkoopseweg richting PijnackerNovember  2006 VOOR  afsluiting 1553 voertuigenNa de afsluiting 1121 (daling 28%)Maart 2009 1105 

Het verkeer ging zich echter dwars via alternatieve route door Pijnacker (Meidoornlaan richting Nobellaan)  verplaatsen Van 2061 (meting maart 2006) motorvoertuigen naar (meting april 2009) 3046 motorvoertuigen (toename 48%!)

En via de hoofdweg Meidoornlaan richting Oostlaan verplaatsen. Van 1570 naar 2630 motorvoertuigen bewegingen. (toename 68%!) 

De gemeente verwacht dat na de aansluiting van de Tuindersweg (zie bijlage KAART) op de N470 (in 2010, zie bijlage) het verkeer door het centrum afneemt. Wanneer Pijnacker Noord 30km zone wordt zal daar ook minder verkeer door komen.

De gemeente schrijft dat zij de spitsafsluiting wil handhaven.

De gemeente vergeet te vermelden dat de bollard echter al enige tijd stuk is! De oorzaak is naar verluidt een hardnekkige storing. Deze storing zal niet op kort termijn niet op korte termijn opgelost kunnen worden. Een en ander is het gevolg van het faillissement van de leverancier van een essentieel onderdeel. 

Na de realisatie van een nieuw fietspad langs Hofpleinspoor (2011) is er volgens de gemeente een veilige fietsroute voor fietsers en de gemeente geeft aan daarna  de spitsafluiting te heroverwegen.

Bij ons weten is er in september een heroverweging in de gemeenteraad over de Nieuwkoopseweg. 

Vooruitlopend op dat debat hebben wij alvast vragen gesteld over de kosten van de bollard en stand van zake na-schoolse opvang op de Nieuwkoopseweg.

De na-schoolse opvang was namelijk de oorzaak dat de bollard kwam (vanwege de fiestveiligheid).

 

1. Hoe lang is de bollard stuk.
2. Kan deze nog gemaakt worden? Zo ja wanneer en wat kost dat.
3 wat zijn de minimale en maximale jaarlijkse kosten van de bollard (all inn)

4 Is er nog een na-schoolse opvang aan de Nieuwkoopseweg? Zo ja is deze blijvend. Zo nee komt er nog een na schoolse kinderopvang.

Antwoord college;

 Wordt vervolgd!

 

Bij de gemeente is in ieder geval geen informatie bekend dat Skippy op korte termijn deze bso-lokatie wil opheffen.
Uit het kinderopvangregister (zie bijlage) blijkt dat aan de Nieuwkoopseweg 11 een buitenschoolse opvang (bso) van Skippy is gevestigd in het gebouw de Notelaer. Deze lokatie is door Skippy al eerder in gebruik geweest als bso tot 1 oktober 2007. In november 2008 is de lokatie opnieuw door Skippy als bso in gebruik genomen. De gemeente heeft sinds de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 uitsluitend een toezichthoudende taak. Hoelang Skippy deze lokatie van plan is te gebruiken, is dan ook een vraag voor de ondernemer (Skippy) zelf.
Antwoord vraag 4

Vanaf maandag 27 april 2009 hebben zich storingen in de blocker-installatie voorgedaan, hetgeen erin heeft geresulteerd dat de installatie nu niet in werking is. De problemen houden verband met het functioneren van de software en het uitlezen van de passen. De leverancier hiervan is failliet gegaan, waardoor langs deze weg geen vervanging geregeld kan worden. Erdi, het bedrijf dat voor het onderhoud zorgt, kijkt nu welke mogelijkheden er zijn om de software te vervangen of te repareren. Vooralsnog is dus niet bekend wanneer de blocker weer in werking kan worden gesteld. Wij hopen eind augustus/begin september te kunnen aangeven hoe we dit probleem gaan oplossen en wat dat gaat kosten. Ook vraag 3 over de minimale/maximale beheerkosten zal dan worden beantwoord.
Antwoorden vragen 1 tot en met 3

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.