Nieuwe partij ‘Eerlijk Alternatief’ opent meldpunt WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingevoerd en betekent veel voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp, haar inwoners en maatschappelijke organisaties. Doel van de wet is dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Sommige mensen hebben daar hulp bij nodig vanwege een lichamelijke, psychiatrische of verstandelijke beperking, of een combinatie hiervan. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het huishouden, vervoersvoorzieningen, rolstoelen, woningaanpassingen en huishoudelijke hulp.

De laatste tijd krijgen wij veel klachten te horen over bijvoorbeeld woning aanpassingen, aanvragen invalide parkeerkaarten en hulp bij het huishouden.

Wij hebben vanaf het begin aangegeven de WMO kritisch op de voet te zullen volgen. Om een actueel een beeld te krijgen willen we graag van u weten wat u merkt van de WMO. Wij roepen u daarom op om als individuele gebruiker u ervaringen te melden, positief als ook negatief.

Hoe kunt u ons  bereiken?  Schriftelijk, telefonisch, via e-mail of u maakt een afspraak met ons. Indien nodig komen wij bij u op bezoek.                                                                    

Hanneke van de Gevel
Ru Parésingel 78
2642 CR Pijnacker
015015-3694498

hanneke@eerlijkalternatief.nl

Bert van Tilburg
Lozerlaan 27
2641 MG Pijnacker
015-3696691

bert@eerlijkalternatief.nl

Uiteraard wordt uw melding vertrouwelijk behandeld.

Heeft u andere vragen, klachten of opmerkingen dan horen wij dit graag!

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.