Uw meldkamer en coördinatiecentrum klaar voor de toekomst

 Door Bert van Tilburg;  

Afgelopen zaterdag 16 mei heb ik op uitnodiging van de stuurgroep ‘Nieuwe meldkamer’ een presentatie bijgewoond en een bezoek gebracht aan de huidige meldkamer.

De voorzitter van de stuurgroep, burgemeester van Zoetermeer, de heer Waaijer verwelkomde de aanwezige personen. Persoonlijk vond ik de opkomst minimaal (eigenlijk bedroevend) als ik het goed geteld heb waren er 8 raadsleden uit de hele regio aanwezig. En ik, als enige die onze raad vertegenwoordigde.

De presentatie had een pakkende opening ‘Uw meldkamer en coördinatiecentrum klaar voor de toekomst’.(lees verder)

 

 

Deze oneliner dekte volledig het onderwerp.

Waar gaat het eigenlijk om?

  • Het gaat om een GMK:

De gemeenschappelijke meldkamer, de plaats waar de politie, ambulance en brandweer alle 112 en andere meldingen verwerken.

  • Tevens gaat het om het RCC:

Het regionaal coördinatiecentrum, van waaruit bij opschaling en rampen, de drie diensten en de gemeenten de hulpverlening aansturen.

 

Aan de hand van een videopresentatie kregen we een indruk van het dagelijks werk van de drie diensten in de huidige GMK.

Het jaar 2008 gaf een aantal meldingen van 518.000*. Uitgesplitst geeft dit de volgende getallen:

  1. Inzetten brandweer 18.000
  2. Ritten CPA              58.603 (ambulance vervoer)
  3. Inzetten politie     390.260

* Wel moet worden opgemerkt dat niet op iedere melding een inzet wordt gepleegd.

 

De heer Mooy, chef van de GMK, gaf een uiteenzetting hoe h.e.e.a. thans verloopt in de  GMK. De meldingen zijn met 90% toegenomen en het aantal medewerkers met 40%.

Huidige GMK en de RCC voldoen in ruimte en voorzieningen niet meer om aan de hulpvraag en vereisten te kunnen blijven voldoen.

De biusniss case om te komen tot een nieuwe GMK werd op 19 december 2007 genomen door het regionaal college en algemeen bestuur van de HRH.

De regionaal brandweercommandant, de heer Brons, benadrukte in zijn bijdrage dat het een noodzaak was om te komen tot een nieuwe GMK ook uit oogpunt van een nog nauwere samenwerking tussen de div. kolommen.

De ambulancedienst neemt een bijzondere plaats in, omdat de ambulance door de zorgverzekeraars betaald word.

Daarentegen de GHOR maakt ook deel uit van de veiligheidsketen.

Het bezoek aan de alarmcentrale gaf aan wat de heren tijdens de presentatie naar voren hebben gebracht.

Dus mijn fractie is er van overtuigd dat, wil men calamiteiten groot of klein goed aan kunnen sturen, men de gevraagde instemming van het voorstel t.a.v. de verhoging van de begroting van de huidige HRH met € 1,00 per inwoner verantwoord is.

De begroting 2010 van de HRH hebben we als raad nog niet gezien, maar in juni staat deze op de agenda.

Afsluitend wil ik opmerken dat ik het geen verloren zaterdagochtend heb gevonden. Integendeel zeer leerzaam.

 

Bert van Tilburg,  19 mei 2009

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.