Zaterdag 18 april bezochten Bert van Tilburg en ondergetekende een informatieve bustour over de glastuinbouw door onze gemeente. De organisatie lag in handen van LTO Noord Glaskracht Oostland.De onderwerpen die aan bod kwamen waren de ruimte voor ruimte regeling, opschaling en herstructurering, Fonds Ecologische Structuurverbetering project,  ontsluitingswegen en WKK.

Lees verder.

WKK;

Bij Ammerlaan Grond- en Hydrocultuur (naast politiebureau) hebben zij het milieu hoog in het vaandel staan. Met Warmte Kracht Koppeling (WKK) investeren zij in het milieu. De WKK gaat er voor zorgen dat zij efficienter met het geleverde gas omgaan. Dit wordt geregeld door de WKK die het geleverde gas tijdens het proces omzet in warmte en elektriciteit. De elektriciteit die wordt opgewekt kunnen zij deels zelf gebruiken maar het grootste deel leveren zij door aan het elektriciteitsbedrijf. Naast Ammerlaan zijn er meerdere kassen die gebruik maken of willen gaan maken van WKK. Ammerlaan heeft ook het milieukeur. Dit is een keurmerk waarbij het accent ligt op het zo milieu vriendelijk mogelijk produceren van producten. Ammerlaan is één van de vier bedrijven in de sierteeltsektor in Nederland die dit keurmerk mag voeren. 

Ruimte voor Ruimte;

In de gemeente worden een groot aantal kassen gesloopt ten behoeve van woningen. De gemeente heeft een overeenkomst gesloten tuinders, waardoor het aantal kassen in Oude Leede met 60% zal verminderen. Voor de kassen komen straks vrijstaande woningen terug. De transformatie van Oude Leede is mogelijk door de zogeheten ruimte voor ruimte’-regeling. Per 5000 m² kas mag er volgens deze regeling één woning worden teruggebouwd. De doelen zijn de verrommeling tegen te gaan en een betere doorkijk te geven in de polder. 

Opschaling en herstructurering;

Doordat in de glastuinbouw steeds innovatiever, efficiënter en economischer gewerkt wordt zien we een enorme opschaling. Bedrijver worden groter en hoger.  

De politiek werd erop gewezen dat onder andere procedures erg langdradig zijn. De ondernemers willen graag sneller een besluit horen zodat zij door kunnen pakken. Daarnaast vroegen zij aandacht voor de ontsluiting zodat zij niet om hoeven te rijden en niet door woonwijken hoeven te rijden. Een andere belangrijk punt is de hoogte van de elektriciteitsmasten (Tennet) die er straks komen. Zij pleiten voor een hoogte van 20 meter ivm de hoogte van de kassen. 

Wij vinden dat de ondernemers zich zeer proactief opstellen! Greenport is een belangrijke motor voor onze economie.  

Bedankt voor deze informatieve dag!

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.