We kregen veel informatie om vanavond een afweging te maken ten aanzien van ontwikkeling Pijnacker Centrum. Om u een beeld te geven van de hoeveelheid informatie; zekerhedenovereenkomst, advies PWC, bevestiging afname garantie, risico analyse garantiestelling, risico analyse, advies Houthoff Buruma, advies Treasurysommissie en EG Verdrag op staatssteun. (Lees verder over de commissie vergadering)

 Het plan in een notendop;

Gemeente Pijnacker Nootdorp staat garant voor 26,6 miljoen voor  de bouw. ABB gaat bouwen.  ABB stopt er 5,6 miljoen in. Tijdens de bouw hoopt de gemeente dat er kopers komen voor 82 appartementen. Als er kopers zijn gaat dit weer van het bedrag af van de gemeente.Er zijn inmiddels 13 appartementen verkocht. Alles wat niet verkocht is, nadat het klaar is, wordt opgekocht door woningbouwcorporatie Vestia. Vestia gaat alle opgekochte appartementen verhuren. De verhuur kan later omgezet worden in de verkoop.

 Een stukje geschiedenis;

Voor de goede orde dit project liep onder 3 VVD wethouders al vanaf ongeveer 1993.Met bouwbedrijf ABB is 4 jaar geleden een realistatie overeenkomst getekend. In december 2008  had men kunnen gaan bouwen. Het probleem was helaas dat geen enkele bank wilde financieren. De gemeente vond dat het haar maatschappelijke verplichting was om het centrum toch te realiseren. Voor de inwoners, voor de winkeliers was dit belangrijk. Nico Oudhof is vanaf januari bezig geweest om mogelijkheden te bekijken.De Bank Nederlandse Gemeente heeft ook nog onderzoek gedaan en risico’s geannalyseerd.

 1 miljoen;

Pijnacker centrum wordt ook nog voorgedragen om in aanmerking te komen voor het stimuleringsfonds vanuit het rijk  (1 miljoen). De wethouder gaf aan dat dit bijna zeker ging lukken. We horen 15 december of dit is gelukt. Als dit niet gaat lukken komt hij terug in de raad.

 Risico’s;

Stel dat ABB toch omvalt (deze kans is miniem) dan wordt de gemeente projectontwikkelaar. Verder heeft het geen gevolgen voor de begroting, wel op het eigen vermogen. Stel dat er tijdens de bouw geen appartementen worden verkocht dan heeft Vestia genoeg geld om alles op te kopen. Er lagen nog een aantal adviezen van Houthoff en PWC waarop Oudhof heeft aangegeven deze allemaal over te gaan nemen.

Oudhof gaf aan dat het door de constructie vrijwel risicoloos is. Dit laatste staat overigens ook in alle onderzoeksrapporten die op verzoek van de raad zijn uitgevoerd.

 En nu?;

Alle partijen waren op de LPN na positief kritisch. De LPN lijkt de enige partij te zijn die vooralsnog tegen is. Zij vinden het een te groot risico. De LPN is overigens al vanaf begin af aan tegen. De heer Burger heeft ooit een motie ingediend want hij wilde liever, voor de time beeing, een  gamehal neerzetten.  In de raad zullen wij uiteindelijk de beslissing nemen. 

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.