Het is de Hanneke van de Gevel opgevallen dat veel openbare buitenruimte moeilijk te bereiken is voor minder validen. Soms omdat wegen te smal, niet effen genoeg of te steil zijn, maar soms ook omdat trottoirs teveel obstakels bevatten. Verder vond de fractie het vreemd dat de Cliëntenraad alleen geƒ¯nformeerd werd door het college omtrent welzijnszaken en men geen adviesrecht heeft omtrent (her)inrichting openbare gebieden. Er zijn wel normeringen omtrent inrichting van ruimtes en daarin de toegankelijkheid voor minder validen maar deze zijn volgens haar onvoldoende zichtbaar. Hanneke van de Gevel diende daarom tijdens de afgelopen raadsvergadering een motie in; – Mensen met een lichamelijke beperking en die gebruik maken van een rollator, een rolstoel, een scootmobiel, een blinde geleidestok, etc. moeten zich goed kunnen voort bewegen in de openbare buitenruimte; – De centrale openbare ruimte zoals bankjes, pleintjes, vijvers, brievenbussen, winkels etc moeten goed en veilig bereikbaar zijn voor zowel valide, als minder valide mensen; – In nieuwe plannen dienen de normeringen conform ASVV 2004 (Aanbevelingen voor verkeersvoorziemimgen binnen de bebouwde kom) een onderdeel van CROW (Stichting Regelgeving Onderzoek Wegenbouw) standaard worden gebruikt; – Normeringen dienen nageleefd en gehandhaafd worden. – de Cliëntenraad dient bij bouwplannen te worden betrokken opdat zij advies kunnen uitbrengen. Sommige partijen vonden het wel vreemd om een motie in te dienen terwijl er toch al normeringen waren en volgens de VVD had handhaving op dit punt geen prioriteit. Desondanks steunde (al zij het soms schoorvoetend) alle partijen de motie. Voor een specifieke situatie werd een tweede motie ingediend. Deze betrof het nieuwe Emmapark. De Pfractie had in de commissiebehandeling aangedrongen op een inrichting van het park waarbij men desgewenst met rolstoel om de vijver moest kunnen lopen. Wethouder van Adrichem kwam daarop met een drietal voorstellen die allen niet voldeden. Hanneke van de Gevel kon daar niet mee akkoord gaan en diende daarop in de raad een ander voorstel in; – In het ontwerp van het Emmapark moet men om de vijver heen kunnen lopen met wandelwagens, rolstoelen, rollators, etc; – De vijver als deel van het park moet toegankelijk zijn voor iedereen; – Het park, inclusief de vijver, als openbare buitenruimte met hoge kwaliteit voor langere tijd wordt aangelegd; De fractie ziet dit als een principiële kwestie; mensen met een (lichamelijke) beperking hebben namelijk evenveel recht om gebruik te kunnen maken van het park als mensen zonder (lichamelijke) beperking.

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.