Update;

De volgende vragen zijn 7 augustus gesteld;Vragen aan de wethouder;Het gerucht gaat dat de gemeente het werk van de Alpha hulpen wordt overgenomen door een schoonmaakbedrijf.Klopt dit?Zo ja, voldoen zij aan de kwaliteitseisen?In de commissievergadering welzijn gaf de wethouder aan dat de gemeente in gesprek is met 3 thuiszorgorganisaties.Wat is de stand van zake?Gaat de gemeente nog wat doen voor de medewerkers van Careyn?

In de commissie welzijn van juni gaf wethouder Leo Suijker aan dat Careyn de aanbesteding niet begreep en daarom niet mee doet.Careyn is al jaren de grootste leverancier van hulp bij het huishouden in de gemeente. Ik vond dat een vreemd verhaal want je mag verwachten dat Careyn wel weet hoe ze dat moeten doen.In het WMO debat wat ik organiseerde (nog onder de vlag van de PvdA) bleken dat de tarieven veel te laag waren (zie verslag en andere WMO stukken onder kopje WMO bijeenkomst en vragen).

Ik was blij dat de contracten met de aanbieders eerder open gebroken werden en dat zorgorganisaties voor een eerlijk tarief personeel in konden zetten.

Er waren meer indicaties voor Huishoudelijke Hulp niveau 1 (da’s goedkoop alpha personeel) Er onstond door die grote vraag een tekort aan alphahulpen voor de levering. Daardoor was er een overschot van duurdere thuishulpen (HuisHoudelijke hulp niveau 2). Door dit tekort werden er naast alphahulpen door de organisaties ook thuishulpen ingezet voor de levering van de goedkope HH1.

In december 2008 komt het rapport ‘Transparantie in de kostenstructuur van hulp bij het huishouden’ van PWC in opdracht van de minister vrij (zie bijlage). Het onderzoek laat zien dat landelijk de tarieven voor de huishoudelijke zorg in 2008 te laag waren om alle kosten te dekken. Dus het is niet alleen een probleem voor onze gemeente.

In 2008 was het gemiddelde uurkosten van HH1 en HH2 € 21,50 terwijl men maar  

€ 19,15 kreeg. Een bijkomende handicap is dat men in 2009 geen goedkope alphahulpen meer mag inzetten. Dan krijgen we nog een stijging met 3% van het salaris. Dus het wordt door het niet inzetten van Alphahulpen en stijging van salaris nog duurder.  De gemeente aantal uren inkopen met een budget. Careyn berekende  dat komt op een uurloon van € 21,32 wat volgens Careyn veel te laag is. Zij kwamen in een eerdere berekening al uit op 21,50 zonder al die nieuwe fratsen. Zij zien dus op voorhand geen heil om mee te doen.   In het rapport zijn ook organisaties die het goedkoper doen maar of zij het goed doen is mij niet duidelijk. 

De tijd zal het leren. Wij zullen uiteraard dit blijven toetsen en controleren. Los van het gegeven dat ik het uurloon schandalig laag vind is dit de tol van verzakelijking en marktwerking. Door de verzakelijking moet men hele papierwinkels invullen en worden organisaties een kind met een waterhoofd.

 Wanneer mensen een PersoonsGebondenBudget hebben kunnen zij overigens wel zelf inkopen blijven doen bij Careyn. Een PGB is nog behoorlijk ingewikkeld vooral de administratie omdat je dan zelf werkgever bent. Voor diegene die dat snappen adviseer ik persoonlijk wel dat laatste.

Zie voor meer info ook http://tijdverschijnselen.nl/pn/

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.