Update 30-08-2009                      

Daar gaan we weer….

Vragen voor het vragenuurtje in commissie bestuur 09-09-09 (lees verder);

In de nacht van 28 op 29 augustus is een 20-jarige jongen uit Pijnacker ernstig bedreigd in de Klaproostunnel.

Woensdagochtend 28 januari om 08.00 uur belaagden vijf jongeren een 13-jarige jongen uit Pijnacker.
 
27 januari zijn drie personen slachtoffer geworden van een nog onbekende groep afpersers in de Klaproostunnel.

In de nacht van 2 op 3 januari werd een 19-jarige vrouw door een man van haar fiets getrokken en aangerand.
 
En dan zijn er nog diverse incidenten waar geen aagifte over wordt gedaan (zie ook bewoners vereniging Klapwijk)
 
Voor commissie bestuur in het vragenuurtje;
Wij willen graag weten wat er uit de beloofde evaluatie is gekomen (zie eerdere vragen januari en de antwoorden van februari)

Eerder; 30-01-09
Er zijn al een aantal incidenten geweest in de Klaproostunnel in de wijk Klapwijk te Pijnacker.
Na aanleiding van incidenten zijn er steeds meer mensen die de (fiets)tunnel niet durven te gebruiken.
De fractie Van de Gevel-Van Tilburg (eerlijk alternatief) stelde de vragen en kreeg antwoorden.

1. Is de verlichting goed?
(11-01-09) ANTWOORD;
De verlichting in de tunnel voldoet aan de eisen, maar door excessief vandalisme vindt er geregeld vernieling van onderdelen van verlichting plaats. Vanaf woensdag 4 februari 2009 wordt elke twee dagen de verlichting gecontroleerd en indien nodig gerepareerd. Onderzocht wordt of de verlichting nog vandalismebestendiger kan worden gemaakt.

2. Is het mogelijk om camerabewaking op te hangen en zo ja wat kost dat?
3. Zijn er andere alternatieven om de veiligheid te bevorderen
ANTWOORD
Artikel 2.10.1 van Algemene Plaatselijke Verordening 2008 voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp bepaalt dat ik bevoegd ben tot plaatsing van vaste camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats.

Zoals u weet heeft de politie afgelopen zomer op deze locatie extra gesurveilleerd om jeugdoverlast tegen te gaan. Vanuit het jongerenwerk is er toen contact geweest met een jeugdgroep uit Klapwijk (die met name de overlast veroorzaakte) en dat heeft een positief effect gehad op de overlast.

Ik realiseer mij dat de recente incidenten rond de Klaproostunnel van een andere aard zijn, die op het persoonlijke leven van slachtoffers grote invloed kunnen hebben. Ondanks dat zie ik deze incidenten momenteel echter nog als een incidentele situatie. Vandaar dat ik er voor gekozen heb in eerste instantie het politietoezicht ter plaatse te intensiveren. Direct na de incidenten is de politie hiermee gestart. Dit betekent dat nabij en in de tunnel de komende periode extra inspanningen en surveillance verricht worden door de politie, met name in de avonduren.

Over zes maanden zal de veiligheid rond de Klaproostunnel worden geevalueerd. In de evaluatie zal beoordeeld worden of sprake was van een incidentele situatie of dat zich een structureel probleem voordoet.
Ik heb voornemen om in 2009 wel beleid op het gebied van cameratoezicht te ontwikkelen en de (on)mogelijkheden hiervoor te inventariseren. Dit beleid zou van toepassing kunnen zijn op locaties, die als onveilig worden ervaren, maar daarnaast ook bijvoorbeeld bij stationsgebieden (om eventuele fietsendiefstal tegen te gaan, in winkelgebieden (tegen winkeldiefstallen) en horecagebieden (tegen vernieling), e.d.. De discussie zal derhalve in bredere zin gevoerd dienen te worden. Op dit moment staat het ontwikkelen van dereglijk beleid gepland voor de tweede helft van 2009. Mocht de situatie echter in de tussentijd in negatieve zin veranderen, dan zal ik uiteraard deze planning aanpassen.

(Antwoord afkomstig van drs F.H Buddenberg, de burgemeester)

Onze reactie;

Jammer dat pas n.a.v vragen men pas actie komt ten aanzien van de verlichting. Natuurlijk (zeg ik helaas) moet de verlichting hufterproof zijn en vervangen worden!
Uiteraard hopen wij dat dit incidenteel is, maar vooralsnog lijkt het hier niet op. Het zijn teveel incidenten. Los van de “incidenten” mag en kan niet zo zijn dat bewoners niet meer door het tunneltje durven te fietsen! Veiligheid van burgers is van groot belang!
Wij zijn blij te vernemen dat er goed gekeken gaat worden naar cameratoezicht.
Wij zullen dit op de voet volgen.

Mocht u ons iets willen vertellen mail ons gerust!

Hanneke van de Gevel

Deel dit:

Laat een reactie achter


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.