Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma

Eerlijk Alternatief is een groep van 31 inwoners die zich, net als u, druk maakt over Pijnacker-Nootdorp. Zij stellen de vraag: "Waar maakt u zich druk", niet alleen aan zichzelf, maar ook aan u. Door de antwoorden die we kregen en de negen jaar die wij nu bezig zijn in de gemeenteraad hebben we dit verkiezingsprogramma kunnen samenstellen. Vragen? Bel gerust, via 06-23280014 of mail naar hanneke@eerlijkalternatief.nl 

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma in PDF. 

Hieronder vindt u een voorwoord en toelichting door fractievoorzitter en lijsttrekker Hanneke van de Gevel, gevolgd door een aantal belangrijke standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

“Waar maakt u zich druk om”, een vraag die Eerlijk Alternatief altijd stelt aan inwoners van Pijnacker-Nootdorp en probeert te beantwoorden in dit verkiezingsprogramma.

Ik ben in 2006 gevraagd om mij in te gaan zetten voor de lokale politiek. De PvdA kende mij omdat ik me destijds hard had gemaakt voor het skateparkje in Klapwijk. Ik was de voorzitter van de bewonersverenging, zat in de ouderraad op de Mariaschool, bestuur van Skateland en werkte in Delft bij Ipse de Bruggen als zorgmanager. Ik heb alles laten schieten. Ook mijn theaterabonnement. Raadslid worden en zijn zou een hoop werk gaan kosten. Ik organiseerde het jeugddebat, ouderendebat en nog wat meer. In 2009 splitste ik me samen met Bert van Tilburg af omdat ik voortdurend in de clinch lag met mijn eigen wethouder en omdat ik de stemming m.b.t IJslandcrisis geen eerlijk verhaal vond. Ik was met voorkeurstemmen gekozen en vond dat mijn stemmers recht hadden op mijn verhaal. Toen het bestuur aan mijn verhaal ging zitten had ik geen andere mogelijkheid. Ik wilde eerlijke politiek bedrijven. Bert van Tilburg van diezelfde PvdA, ja de bekende badmeester en brandweerman uit Pijnacker, vond dat ook en startte mijn eigen partij. In het begin vooral op Zorg gericht want ik ben al sinds 1986 werkzaam in de Zorg, nu als locatiemanager in Spijkenisse. Ik houd van dingen aanpakken, zeggen waar het op staat, niet lullen, maar poetsen. Doen wat nodig is en vooral in overleg met de inwoners waar het om gaat. Hier kun je nog een artikel lezen dat dagblad Trouw destijds heeft geplaatst. Ik werd namelijk gelijk verkozen tot webpoliticus van het jaar.  Internet en social media zijn voor mij prima manieren om onze inwoners goed te informeren. Ons archief op de website gaat ook helemaal terug tot die beginperiode. 

Eind 2016 trad, de al als commissielid buiten de raad werkzame, Jolanda van Leeuwen toe tot de gemeenteraad, nadat Francine Horn haar raadzetel vanwege de balans werk/privé voortijdig opgaf. Jolanda was al veel langer werkzaam voor Eerlijk Alternatief, maar dan vooral achter de schermen. Zij heeft mede de partij opgericht. Zij was vanaf 2010 buitenraadslid en deed dus actief mee tijdens de gemeenteraadsvergaderingen. Haar studie rechten en opleiding Makelaardij, haar lidmaatschap van de Adviescommissie Wonen maakten haar de Ruimtelijke Ordening specialiste bij uitstek. Menigmaal vindt zij een mooie oplossing waar zowel inwoners, ondernemers als ook de wethouder en de gemeenteraad mee uit de voeten kunnen.

De partij groeide en in 2014 groeiden we naar drie zetels. Eerst ingevuld door mij, Francine Horn en Manuela Bijl. Francine Horn was in 2013 overgestapt van de VVD naar Eerlijk Alternatief omdat ze het niet eens was met de manier waarop er bezuinigd werd op de cultuursubsidies binnen haar partij. Ze stelde voor Eerlijk Alternatief zelfs een tegenbegroting op hoe het beter, minder hard en vooral efficiënter had gekund, met zelfs minder bezuinigingsmaatregelen.

Manuela Bijl volgde sinds 2008 elke donderdagavond de vergaderingen van de gemeenteraad vanuit haar functie als politiek redacteur van de Telstar. Toen ik haar eind 2013 benaderde om aan te haken, twijfelde ze geen moment. Ze vond dat de tijd was gekomen om met haar kennis van de lokale politiek haar stem te laten horen in de raadszaal. Dat betekende wel dat ze haar politieke pen voor de Telstar natuurlijk neerlegde.

Eind 2016 trad, de al als commissielid buiten de raad werkzame, Jolanda van Leeuwen toe tot de gemeenteraad, nadat Francine Horn haar raadzetel vanwege de balans werk/privé voortijdig opgaf. Jolanda was al veel langer werkzaam voor Eerlijk Alternatief, maar dan vooral achter de schermen. Haar studie rechten en opleiding Makelaardij, haar lidmaatschap van de Adviescommissie Wonen maakten haar de Ruimtelijke Ordening specialiste bij uitstek. Menigmaal vindt zij een mooie oplossing waar zowel inwoners, ondernemers als ook de wethouder en de gemeenteraad mee uit de voeten kunnen.

Nu staan de verkiezingen weer voor de deur en Eerlijk Alternatief gaat deze verkiezingen in met de steun van 31 inwoners uit Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw die zich net als u druk maken om van alles en nog wat in Pijnacker-Nootdorp. Maar niet alleen maken zij zich druk om hun eigen leefomgeving, maar zij zijn ook bereid om daar samen, voor u, iets aan te gaan doen.

Want Eerlijk Alternatief heeft veel bereikt de afgelopen jaren en dat maakt politiek bedrijven nu juist zo leuk. Je kunt daadwerkelijk iets bereiken als je iets wilt veranderen. Dat hebben we gelukkig meermalen meegemaakt. Deze 31 inwoners die gezamenlijk het vertrouwen hebben uitgesproken in Eerlijk Alternatief kunnen zich prima vinden in de standpunten en uitleg zoals opgeschreven in dit verkiezingsprogramma en staan klaar om aan de slag te gaan.

Zoals al gezegd, wij zijn heel erg benieuwd waar u zich druk om maakt. En of u zich kunt vinden in de oplossingen zoals opgesteld in dit programma. Wij zijn de afgelopen jaren bezig geweest met praktische oplossingen voor schijnbaar lastige politieke dilemma’s. In duidelijke taal en meedenkend over een oplossing waar veel mensen zich in kunnen vinden. Denk maar aan het meldpunt Zorg om Zorg, waar zorgen geuit en vragen gesteld werden en uiteraard antwoord gegeven werd.

Dit programma is tot stand gekomen door veel te vragen en vooral te luisteren naar inwoners van Pijnacker-Nootdorp. In wezen is dat wat een volksvertegenwoordiger doet, zich hard maken voor de dingen waar u zich druk om maakt. Het gaat per slot van rekening om de gemeenteportemonnee die gevuld is met uw belastinggeld.

Er wordt vaak gevraagd of we nu een specifiek linkse of rechtse partij zijn? Die vraag is heel eenvoudig te beantwoorden:

Eerlijk Alternatief heeft de vrijheid om haar programma zo op te stellen dat het aansluit bij de situatie in Pijnacker-Nootdorp. Eerlijk Alternatief is links als het gaat om Zorg en rechts als het gaat om Veiligheid. Je zou kunnen zeggen, zacht waar het kan en hard waar het moet. Maar het gaat erom dat de meest kwetsbare inwoners beschermd en geholpen moeten worden en dat als de veiligheid in het geding is er direct en doelmatig opgetreden moet worden.

Hebt u na het lezen nog vragen aan ons over de partij en de standpunten dan kan dat altijd.

U kunt bellen of mailen en desgewenst komen we bij u langs. U bent altijd welkom bij ons tijdens een fractieoverleg of een ander moment. 
Hanneke@eerlijkalternatief.nl
06-23288014

Met vriendelijke groet,
Fractievoorzitter Hanneke van de Gevel


We willen we graag kort ingaan op zaken waarvan we weten dat ze erg leven in onze gemeente. En niet alleen tijdens verkiezingstijd, maar gedurende de jaren veel stof tot gesprek geven. Deze punten komen uiteraard uitgebreid terug in ons verkiezingsprogramma.

Afval

Met stip op nummer 1 staat het woord ‘afval’ en dan hebben we het over het scheiden, ophalen van afval, het verwerken van afval en de organisatie die ons afval ophaalt, namelijk Avalex.

Laat duidelijk zijn dat wij van mening zijn dat we de aarde doorgeven aan onze kinderen en zuinig moeten zijn hoe we met onze leefwereld omspringen. Dus we zijn voorstander van het gescheiden inzamelen, milieubewuster omgaan met ons afval en vinden dat iedereen hier een eigen verantwoordelijkheid in heeft. Dat neemt niet weg dat we niet kritisch zijn op de partij die ons afval ophaalt en verder voor ons verwerkt. Al sinds 2006 is Avalex voor ons het hoofdpijndossier bij uitstek. Daarom zijn we blij dat het door ons aangevraagde onderzoek naar hoe we die organisatie nu kunnen veranderen naar een goedkoper en beter functionerend bedrijf eindelijk van de grond komt. Er piepert licht aan de horizon al zijn de problemen rondom Avalex nog elke dag merkbaar. Om de rotzooi te beperken die dag en dagelijks aan de straat gezet wordt, en helaas niet door inwoners op een andere manier bij Avalex gebracht wordt te verkleinen, pleiten we voor 1 dag in de maand gratis grof vuil inname in de gemeente. Verder blijven we de ontwikkelingen rondom Avalex nauwlettend volgen. Een dagtaak bijna, maar dat is blijkbaar nodig.

Pijnacker Centrum

Het is ons allemaal een doorn in het oog dat ons eens zo gezellige centrum kaal en leeg oogt en het op sommige momenten zo stil is dat je er een kanon af zou kunnen schieten. Er is leegstand, de huren zijn hoog en de grote evenementen zoals Oostland Culinair, Pijnacker Swingt, de 12 Inch Race zijn allemaal gestopt omdat ze niet winstgevend kunnen worden of ten ondergaan aan te veel (overbodige) regelgeving. De foeilelijke Diamant waar de Delifrance in huist, is ook menigeen een doorn in het oog, maar in bezit van het NS Pensioenfonds en helaas, nog niet, eigendom van de gemeente zelf. Ook baart de wederopbouw van de oude Rabobanklocatie veel zorgen. Wordt het bouwsel niet te hoog en wordt het Raadhuisplein een niet een te hoog ommuurde veste waar gezelligheid ver te zoeken is. Wij denken dat het anders kan en anders moet. Daarom staat dit heel hoog op onze agenda, want niet alleen voor de hier al heel lang wonende Pijnackenaren moet winkelen en uitgaan een genot zijn, maar zeker ook voor de nieuwe inwoners van Ackerswoude en Tuindershof moet Pijnacker Centrum het gezellige dorp worden waar ze voor gekozen hebben om neer te strijken. We kunnen een voorbeeld nemen aan hoe het nu gaat in winkelcentrum De Parade, al moeten we daar ook een vinger aan de pols houden en zijn trots op de culinaire hoogstandjes zoals die genuttigd kunnen worden in de pittoreske Dorpsstraat.

Bouw voor specifieke doelgroepen

Bouwen kent altijd vele kanten van een medaille, voor wie ga je bouwen, wat mag het kosten en wat levert het op? De crisis is gelukkig grotendeels voorbij, dat geeft lucht en ruimte voor de doelgroepen die aandacht nodig hebben. Dat zijn onze jongeren die nu te lang thuis moeten blijven wonen of uitvlogen naar andere gemeentes en voor onze seniore inwoners die ook hun specifieke woonwensen hebben. En deze twee doelgroepen hebben onderling ook weer heel veel specifieke wensen. Die sneeuwen nogal eens in de ‘te’ traditionele bouwplannen zoals die elders in het land ook als dertien in een dozijn te vinden zijn. Wij pleiten dan ook voor creatieve constructieve oplossingen waar onze eigen inwoners baat bij hebben. En dat kan gaan van betaalbare appartementjes voor jongeren, meer sociale woningbouw, levensloopbestendige woningen, tot zelfs tiny houses, eigen bedachte initiatieven van een groep inwoners en wat dies meer zij. Er is zoveel mogelijk wat niet gelijk voor de hand ligt, daar moet meer aandacht voor zijn.

Veiligheid/inbraak/vernielingen

Als het gaat over veiligheid, gaat het vaak om het subjectieve gevoel wat wij hebben als we denken aan veiligheid. Elke inbraak, elke vernieling, elke geweldpleging is er eentje te veel, zeker als het jou aangaat.

Eerlijk Alternatief vindt dat er altijd direct en doelmatig opgetreden moet worden als het gaat om huftergedrag. En cameratoezicht is daarbij een probaat hulpmiddel. Lik-op-stukbeleid en de dader zo snel mogelijk na het delict in de kraag vatten staat bovenaan ons prioriteitenlijstje. Preventie is zeer belangrijk om te voorkomen dat sommigen uit de bocht vliegen of criminelen bepaalde plekken in de gemeente te interessant gaan vinden voor hun illegale activiteiten. 

Onze inwoners zijn de ogen en oren voor onze hulpverleners en handhavers dus we juichen de buurtwhatsappgroepen alleen maar toe. Het verhoogt de pakkans voor iets uit de hand loopt of de dader uit het zicht verdwenen is.

Samenwerkingen met wijkmanagers en wijkagenten en onze inwoners zijn onlosmakelijk verbonden met een veilige woonomgeving. Ken elkaar en de gevaren, ook digitaal, zorg goed voor elkaar en meldt het direct als iets niet pluis voelt.

Zorgen om Zorg

En dan last but zeker niet least, ons speerpunt, de zorg. Al jaren houden we een broodnodige vinger aan de pols als het gaat om alles wat maar met zorg te maken heeft. Of dat nu ouderenzorg of jeugdzorg is of de voorzieningen die daar mee gepaard gaan. Het zijn spannende tijden, de gemeente is nu het aanspreekpunt als het gaat om zorg. Dat is nog niet zo lang en dat moet nog wennen. Onze mensen zijn kenners op dat gebied en weten wat belangrijk is, niet alleen uit ervaring, maar vooral gericht op u, als u ineens een beroep moet gaan doen op hulp, via de gemeente. De hulp moet makkelijk aan te vragen zijn, duidelijk uitgelegd worden en doen wat het belooft. Iedereen moet de zorg kunnen krijgen die hij nodig heeft, zonder wachtlijsten. Daar letten wij op, geen overbodige administratie of regeltjes, maar heldere taal en duidelijke antwoorden, aan de keukentafel, of aan de balie van de gemeente. En hebt u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij ons Meldpunt ‘Zorg om Zorg’. Wij staan voor u klaar.

Lees hier ons volledige verkiezingsprogramma in PDF.