Nieuws

Stecker uit Ryck: Afval loont te weinig.

Dinsdag 20 November 2012 > 16:34

Vanavond staat Ryck in een extra vergadering op de agenda. Als u mij volgt weet u dat wij juist voor gescheiden afval zijn! Afval (GFT, plastic, papier enzovoort) levert geld op als grondstof. Als je het goed doet heb je dus geen afval. Waar het op neer komt is dat het project Afval Loont teveel kost en dat we te weinig scheiden. Na een jaar is er maar 5% meer gescheiden.

In de bijlagen treft u aan mijn betoog en onderbouwing, een begroting die wel klopt en nog een sheet met getallen en last but not least een stuk van het VNG magazine waar andere projecten minder kosten en meer gescheiden opleveren.


Terug naar overzicht