Nieuws

Pijnacker Noord

Vrijdag 6 November 2009 > 15:59

Door Bert van Tilburg;

In de commissie Ruimte en Wijken van 5 nov. is het voorstel behandeld om in te stemmen met het overzicht van de kosten en de dekking voor het project Pijnacker-Noord.

Wij als fractie hebben dit proces, wat al jaren loopt, met belangstelling (letterlijk gevolgd). We zijn bij diverse inspreekavonden aanwezig geweest en hebben altijd informatie uit de eerste hand gehad. De laatste avond die werd gehouden was op 25 mei 2009 waar een voorlopig ontwerp voor de geleerdenbuurt aan de orde was. Het was toen bomvol in de Acker (zie ook het filmpje op deze site). Aan de hand van deze avond heeft de gemeente, na advies van de buurtbewoners, een definitief ontwerp gemaakt. Dat het proces zolang heeft geduurd kwam mede omdat de communicatie met de burger (wijkvereniging) in het begin stroef verliep. Sinds het aantreden van wethouder de Jong is het proces vlot getrokken via burgerparticipatie, wat in gewoon Nederlands wil zeggen dat er geluisterd wordt naar elkaar. (lees verder)

Vooraf aan de behandeling was er één inspreker, de heer Van der Salm, die het een en ander had aan te merken op de gang van zaken ten aanzien van dit definitief ontwerp. Hij  gaf aan dat 90 % van de buurtbewoners vertegenwoordigde. Na enkele vragen van de commissieleden aan de inspreker kwam het debat op gang.

Voor ons, als E.A., waren er een aantal hobbels die we opgelost wilden hebben voordat we onze goedkeuring aan dit voorstel wilden geven. Eigenlijk wil onze fractie dat er zo snel als mogelijk wordt begonnen met deze klus. De buurt wacht al zo lang, maar dat wil nog niet zeggen dat we een blanco cheque aan het college wilden geven. Er is geen dekking van dit project dus zal het in de kadernota 2010 opgevoerd moeten worden. De andere hobbel was het financieel meningsverschil met Rondom Wonen.

De wethouder proefde uit sommige bijdragen van de diverse partijen dat hij (mijn interpretatie) water bij de wijn moest doen en met een vergelijk met Rondom Wonen zou moeten kunnen komen. De wethouder gaf aan dat hij dat wel wilde, maar dan zou hij moeten afwijken van de vastgestelde (door de raad) grondprijs. Onze fractie heeft klip en klaar, dus duidelijk, te kennen gegeven dat wij dat niet zouden accepteren. Deze stellingname werd mede ingenomen door de PvdA. Andere fracties wilden dit nog binnen hun fractie bespreken en zo krijgt dit voorstel een vervolg in de komende raadsvergadering.


Terug naar overzicht