Nieuws

Beknopt verkiezingsprogramma

Zondag 15 February 2009 > 21:37

Waar staan zij voor;
Eerlijk Alternatief is een onafhankelijke lokale partij, die zich ten doel stelt de belangen van de gemeenschap Pijnacker, Nootdorp, Delfgauw en Oude Leede te dienen in de meest ruime zin van het woord. Minder regels, procedures en bureaucratie en een gemeente die schoon, heel en veilig is.

1. Burgers moeten daadwerkelijke invloed kunnen uitoefenen! De gemeente moet hen serieus nemen en voorzien van juiste adequate informatie.

2. Bouwen voor eigen inwoners; Zodat u en uw kinderen in onze gemeente kunnen blijven wonen. Het inrichten van bouwlocaties voor zowel huur- als koopwoningen in verschillende categorie


Terug naar overzicht